GIỚI THIỆU VỀ 54 DÂN TỘC VIỆT NAM

GIỚI THIỆU VỀ 54 DÂN TỘC VIỆT NAM

Cộng đồng Việt Nam có 54 thành phần dân tộc khác nhau. Trong đó dân tộc Việt ( Kinh) chiếm 80% tổng số dân cả nước, hơn 10% còn lại là dân số của 53 dân tộc. Trãi qua bao thế kỷ, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã gắn bó với nhau, mỗi dân tộc hầu như có tiếng nói chung, chữ viết và bản sắc văn hóa riêng.

Bản sắc văn hóa của các dân tộc thể hiện rõ nét trong các sinh hoạt cộng đồng và trong các hoạt động kinh tế. Từ việc ăn, mặc, ở, quan hệ xã hội, các phong tục tập quán trong cưới xin, thờ cúng, lễ tết, lịch, văn nghệ, vui chơi của mỗi dân tộc đều mang những nét riêng biệt. Đằng sau sự khác biệt về ngôn ngữ, về tập tục hay lối sống, về trang phục hay sinh hoạt,…của các dân tộc lại toát lên những nét chung. Đó là đức tính cần cù, chịu khó, thông minh trong sản xuất, với thiên nhiên – gắn bó hòa đồng, với con người – nhân hậu, vị tha,…Tất cả những đặc tính đó là phẩm chất của con người Việt Nam. Khai thác những nét đặc sắc của nền văn hóa truyền thống của các dân tộc là một tiềm năng to lớn cho sự phát triển của ngành Du lịch ViệtNam

Bài viết của: Lê Loan - CÔNG TY INTOUR CN SAPA

0979655373