Đặt phòng khách sạn tại Nha Trang

DANH SÁCH KHÁCH SẠN TẠI NHA TRANG

2009-09-24 07:35:16 | hiepintour

Khu Nghỉ mát Ana Mandara  - 5 sao
Địa chỉ: Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3522222 Fax: 058.3522244
E-mail: sales-vietnam@sixsenses.com 
Website: http://www.sixsenses.com

Khu Nghỉ mát Sunrise Beach Nha Trang – 5 sao
Địa chỉ: 12-14 Trần Phú, Tp.Nha Trang 
Điện thoại: 058.3820999 Fax: 058.3822866
E-mail: info@sunrisenhatrang.com.vn 
Website: http://www.sunrisenhatrang.com.vn

Vinpearl Resort and Spa – 5 sao
Địa chỉ: Đảo Hòn Tre - Phía Nam cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3598188 Fax: 058.3598199
E-mail: info@vinpearlresort.com 
Website: http://www.vinpearlresort.com

Khách sạn Nha Trang Lodge – 4 sao
Địa chỉ: 42 Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3521500 Fax: 058.3521800
E-mail: nt-lodge@dng.vnn.vn 
Website: http://www.nhatranglodge.com

Khách sạn Yasaka-Sài Gòn-Nha Trang – 4 sao
Địa chỉ: 18 Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3820090 Fax: 058.3820000
E-mail: sg-nthotel@dng.vnn.vn 
Website: http://www.yasanhatrang.com

Biệt thự Bảo Đại – 3 sao
Địa chỉ: Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3590147 Fax: 058.3590146
E-mail: baodai@dng.vnn.vn 
Website: http://www.vngold.com/nt/baodai

Green Hotel - Nha Trang – 3 sao 
Địa chỉ: 06 Hùng Vương, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3525405 Fax: 058.3525865
E-mail: greenhotel_nt@dng.vnn.vn 
Website: http://www.greenhotelnhatrang.com

Khách sạn Angella – 3 sao
Địa chỉ: 3 Trần Hưng Đạo, Tp.Nha Trang 
Điện thoại: 058.3521246 Fax: 058.3523416
E-mail: sales@angella.com.vn 
Website: http://www.angella.com.vn

Khách sạn Asia Paradise  - 3 sao
Địa chỉ: 06 Biệt Thự, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3524686 Fax: 058.3527148
E-mail: sales@asiaparadisehotel.com 
Website: http://www.asiaparadisehotel.com

Khách sạn Hải Âu – 3 sao 
Địa chỉ: 03 Nguyễn Chánh, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3521333 Fax: 058.3527921
E-mail: haiaunt@vnn.vn 
Website: http://www.haiauhotel.com.vn

Khách sạn Hải Yến – 3 sao 
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3522422 Fax: 058.3522252
E-mail: haiyenhotel@dng.vnn.vn 
Website: http://www.nhatrangtourist.com.vn

Khách sạn Hoàng Đăng  - 3 sao
Địa chỉ: 34C- D Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3523879 Fax: 058.35246622
E-mail: reservations@hoangdanghotel.net 
Website: http://www.hoangdanghotel.net

Khách sạn Olympic - 3 sao
Địa chỉ: 06-08 Phan Bội Châu, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3561964 Fax: 058.3562301 
E-mail: sales@olympichotelvn.com 
Website: http://www.olympichotelvn.com

Khách sạn Viễn Đông – 3 sao
Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3523606 Fax: 058.3521912
E-mail: viendonghtl@dng.vnn.vn 
Website: http://www.nhatrangtourist.com.vn

Khách sạn Violet – 3 sao 
Địa chỉ: 12 Biệt Thự, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3522314, 3522301, 3522421
Fax: 058.3523396
E-mail: info@violethotel.com.vn 
Website: http://www.violethotelnhatrang.com.vn

Khách sạn Hương Bình - 2 sao
Địa chỉ: 98A/5 Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 84-58 527188 Fax: 84-58 522309
E-mail: huongbinhhotel@yahoo.com 
Website: http://www.huongbinhhotel.com

Khách sạn Hướng Dương – 2 sao
Địa chỉ: 23C Phan Chu Trinh, Nha Trang 
Điện thoại: (84 - 58) 829467/560345 Fax: (84 - 58) 560345
E-mail: info@sunflowerhotel.com.vn 
Website: http://www.sunflowerhotel.com.vn

Khách sạn Khánh Duy – 2 sao
Địa chỉ: 28E Hoàng Hoa Thám, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3527023 - 3525273 Fax: 058.3523260
E-mail: info@khanhduyhotelnhatrang.com.vn 
Website: http://www.khanhduyhotelnhatrang.com.vn

Khách sạn Minh Cát – 2 sao
Địa chỉ: 3B Lý Tự Trọng, Nha Trang 
Điện thoại: (84 - 58) 521478/522479 Fax: (84 - 58) 525830
E-mail: info@minhcathotelnhatrang.com.vn 
Website: http://www.minhcathotelnhatrang.com.vn

Khách sạn Nha Trang 2 sao
Địa chỉ: 129 Thống Nhất, Nha Trang 
Điện thoại: 822347/ 823764 Fax: 823594
E-mail: ksnhatrang@dng.vnn.vn

Khách sạn Sài Gòn – 2  sao
Địa chỉ: 34 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang 
Điện thoại: (84-58) 523579/526464 Fax: (84-58) 521072
E-mail: info@saigon-hotel.com.vn 
Website: http://www.saigon-hotel.com.vn

Diamond Bay Resort & Golf ( Tiêu chuẩn 4 sao) 
Địa chỉ: đại lộ Nguyễn Tất Thành, Nha Trang, Khánh Hoà 
Điện thoại: 058.3711711 Fax: 058.3711666
E-mail: info@diamondbayresort.vn 
Website: http://www.diamondbayresort.vn

Hòn Tằm Eco Green Resort ( Tiêu chuẩn 5 sao) 
Địa chỉ: Đảo Hòn Tằm, Vĩnh Nguyên 
Văn phòng đại diện: 88A Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3523195 Fax: 058.3522906
E-mail: hontam@hontamresort.vn 
Website: http://www.hontamresort.vn

Khách sạn Novotel Nha Trang ( Tiêu chuẩn 4 sao) 
Địa chỉ: 50 Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 058.6256900 Fax: 058.6256901
E-mail: info@novotel-nhatrang.com 
Website: http://www.novotel.com

Khách sạn Quê Hương  - 3 sao 
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 058.3525047 Fax: 058.3523344
E-mail: quehuong60@dng.vnn.vn

Khách sạn Ban Mê – 2 sao
Địa chỉ: 3/3 Trần Quang Khải, Nha Trang 
Điện thoại: 829500 Fax: 810035
E-mail: banmehotel@dng.vnn.vn

Khách sạn Duy Tân – 2 sao
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 822671 Fax: 825034
E-mail: duytanhotel@dng.vnn.vn

Khách sạn Giấc Mơ -  2 sao
Địa chỉ: 96ª7 Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 524247/ 524248 Fax: 524245
E-mail: dreamhotelhn@dng.vnn.vn

Khách sạn Tây Hồ - 2 sao 
Địa chỉ: 98 B Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 524242/ 524244 Fax: 524241
E-mail: tayhokt@dng.vnn.vn

Khánh sạn Thụy Sỹ - 1 sao 
Địa chỉ: 3/4 Trần Quang Khải, Nha Trang 
Điện thoại: 524353 – 524363 Fax: 524564
E-mail: lasuissehotelnt@dng.vnn.vn

Khách sạn Thế Giới – 2 sao
Địa chỉ: 11 Lê Lợi, Nha Trang 
Điện thoại: 816816 Fax: 828612

Khách sạn Hải Cảnh – 1 sao 
Địa chỉ: 4B Biệt Thự, Nha Trang 
Điện thoại: 524333/ 524334 Fax: 524335

Khách sạn Kim Ngân – 2 sao
Địa chỉ: 52 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang 
Điện thoại: 824424/ 824562 Fax: 821158

Khách sạn Đăng Quang – 2 sao
Địa chỉ: 12 Phan Chu Trinh, Nha Trang 
Điện thoại: 814445 Fax: 823468

Khách sạn Đại Dương – 2 sao 
Địa chỉ: 08 Tuệ Tĩnh, Nha Trang 
Điện thoại: 821421 Fax: 824179

Khách sạn Đức Tài – 2 sao
Địa chỉ: 114 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang 
Điện thoại: 513027

Khách sạn Đông Dương – 2 sao
Địa chỉ: 14 Hùng Vương, Nha Trang 
Điện thoại: 815333 Fax: 821515
E-mail: indochinehotel@yahoo.com

Khách sạn Đông Phương I – 2 sao 
Địa chỉ: 103 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang 
Điện thoại: 825986 Fax: 825986
E-mail: dongphuongnt@dng.vnn.vn

Khách sạn Đông Phương II – 2 sao
Địa chỉ: 96A/1 Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 814580

Khách sạn 52 – 2 sao
Địa chỉ: 52 Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 524228 Fax: 524230
E-mail: ctthanhdat@dng.vnn.vn

Khách sạn 86A  - 2 sao
Địa chỉ: 86A Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 826526 Fax: 815482

Khách sạn Bằng Khương – 2 sao
Địa chỉ: 01 Ô Quân Trấn, Nha Trang 
Điện thoại: 813516

Khách sạn Biển Nha Trang – 2 sao 
Địa chỉ: 04 Trần Quang Khải, Nha Trang 
Điện thoại: 524468 Fax: 810159
E-mail: nt_beachhotel@dng.vnn.vn

Khách sạn Cường Long – 2 sao
Địa chỉ: 62 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang 
Điện thoại: 823370 Fax: 814439
E-mail: cuonglong@dng.vnn.vn

Khách sạn Cát Trắng – 2 sao
Địa chỉ: 09 Yersin, Nha Trang 
Điện thoại: 823736 Fax: 810449

Khách sạn Chí Thành – 2 sao
Địa chỉ: 17/13 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang 
Điện thoại: 822092
E-mail: chi_thanh_hotel@yahoo.com

Khách sạn Dạ Hương – 2 sao
Địa chỉ: 34D Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang 
Điện thoại: 524662

Khách sạn Hà Hương  - 2 sao
Địa chỉ: 26 Nguyễn Trung Trực, Nha Trang 
Điện thoại: 512069 Fax: 513483
E-mail: hahuongnt@dng.vnn.vn

Khách sạn Hà Nội  - 2 sao
Địa chỉ: 31/1C Biệt Thự, Nha Trang 
Điện thoại: 813629 Fax: 824127
E-mail: hanoinhatranghotel@yahoo.com

Khách sạn Hoa Cúc – 2 sao
Địa chỉ: 2A Phan Bội Châu, Nha Trang 
Điện thoại: 823516

Khách sạn Biên phòng Khánh Hòa – 1 sao
Địa chỉ: 102 Quang Trung, Nha Trang 
Điện thoại: 810895/ 810896 Fax: 827723
E-mail: bienphongkhhotel@yahoo.com

Khách sạn Hải Ân  - 1 sao
Địa chỉ: 11B Biệt Thự, Nha Trang 
Điện thoại: 814125 Fax: 823218
E-mail: daoha3@dng.vnn.vn

Khách sạn Hải Âu I  - 1 sao
Địa chỉ: 03 Nguyễn Chánh, Nha Trang 
Điện thoại: 822862 Fax: 827921

Khách sạn Hải Âu II  - 1 sao
Địa chỉ: 04 Nguyễn Chánh, Nha Trang 
Điện thoại: 823644 Fax: 824213

Khách sạn Hồng Bàng  - 1 sao
Địa chỉ: 124 Hồng Bàng, Nha Trang 
Điện thoại: 512006 Fax: 524335

Khách sạn Hữu Nghị  - 1 sao
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, Nha Trang 
Điện thoại: 822246 Fax: 827416
E-mail: huunghihotel@pmail.vnn.vn

Khách sạn Hà Quỳnh  - 1 sao
Địa chỉ: 96B/5/1 Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 822527 Fax: 822527

Khách sạn Hàng Hải - 1 sao
Địa chỉ: 34 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang 
Điện thoại: 881135 Fax: 881134

Khách sạn Hòa Mỹ - 1 sao
Địa chỉ: 17/4 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang 
Điện thoại: 524556 Fax: 524666
E-mail: hoamyhotel@dng.vnn.vn

Khách sạn Hoàn Hải  - 1 sao
Địa chỉ: 96A Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 821262 Fax: 813123
E-mail: hoanhai96tp@dng.vnn.vn

Khách sạn Kim - 1 sao
Địa chỉ: 22 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang 
Điện thoại: 827008

Khách sạn Kim Tước  - 1 sao
Địa chỉ: 27C Hùng Vương, Nha Trang 
Điện thoại: 813617 Fax: 828679
E-mail: kimtuochotel@dng.vnn.vn

Khách sạn Lan Anh - 1 sao
Địa chỉ: 29 Phan Chu Trinh, Nha Trang 
Điện thoại: 813623 Fax: 815483
E-mail: lananhhotel@dng.vnn.vn

Khách sạn Linh Giang - 1 sao
Địa chỉ: 98A Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 816454 Fax: 815182
E-mail: lgkh@dng.vnn.vn

Khách sạn Mặt Trời  - 1 sao
Địa chỉ: 01 Trần Quang Khải, Nha Trang 
Điện thoại: 522889 - 524276 Fax: 522779
E-mail: kshoangvan@dng.vnn.vn

Khách sạn Mỹ Hoa  - 1 sao
Địa chỉ: 07 Hàng Cá, Nha Trang 
Điện thoại: 810111 Fax: 827554
E-mail: myhoahotel@dng.vnn.vn

Khách sạn Mỹ Long - 1 sao

Địa chỉ: 26 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang 
Điện thoại: 814451 Fax: 814451
E-mail: mylonghotel@yahoo.com

Khách sạn Minh Hoàng  - 1 sao
Địa chỉ: 02 Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang 
Điện thoại: 832220 Fax: 832058
E-mail: minhhoangh@dng.vnn.vn

Khách sạn Nữ Hoàng  - 1 sao
Địa chỉ: 62A Hồng Bàng, Nha Trang 
Điện thoại: 510031

Khách sạn Phương Nhung  - 1 sao
Địa chỉ: 75 Võ Trứ, Nha Trang 
Điện thoại: 510827 Fax: 515945

Khách sạn Phú Quý  - 1 sao
Địa chỉ: 54 Hùng Vương, Nha Trang 
Điện thoại: 810609 Fax: 812954
E-mail: phuquyhotel@dng.vnn.vn

Khách sạn Quốc Tế  - 1 sao
Địa chỉ: 09 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang 
Điện thoại: 815777 Fax: 816841

Khách sạn Sao Mai 2  - 1 sao
Địa chỉ: 96B/1/4 Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 524055 Fax: 827412
E-mail: saomaiht@dng.vnn.vn

Khách sạn Seaside  - 1 sao
Địa chỉ: 96B/5 Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 821178 Fax: 828038

Khách sạn Thắng Lợi  - 1 sao
Địa chỉ: 04 Pasteur, Nha Trang 
Điện thoại: 822523 Fax: 821905
E-mail: 4pasteur@dng.vnn.vn

Khách sạn Thái Bình  - 1 sao
Địa chỉ: 12 Đinh Tiên Hoàng, Nha Trang 
Điện thoại: 821999 Fax: 814222
E-mail: pacific12@dng.vnn.vn

Khách sạn Thanh Sang - 1 sao
Địa chỉ: 12 Tuệ Tĩnh, Nha Trang 
Điện thoại: 815591 Fax: 813628

Khách sạn Thiên Tân  - 1 sao
Địa chỉ: 78 Hùng Vương, Nha Trang 
Điện thoại: 822755

Khách sạn Tiến Định  - 1 sao
Địa chỉ: 50 Quang Trung, Nha Trang 
Điện thoại: 815115

Khách sạn Trầm Hương - 1 sao
Địa chỉ: 2 Trần Quang Khải, Nha Trang 
Điện thoại: 811548 Fax: 811598

Khách sạn Trúc Linh  - 1 sao 
Địa chỉ: 27B Hùng Vương, Nha Trang 
Điện thoại: 815201 Fax: 815210
E-mail: internet_bt@yahoo.com

Khách sạn Văn  - 1 sao
Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng, Nha Trang 
Điện thoại: 821846 Fax: 821846
E-mail: vanhotel@dng.vnn.vn

Khách sạn Vân Nam  - 1 sao
Địa chỉ: 12B Hùng Vương, Nha Trang 
Điện thoại: 826592

Khách sạn Việt Thảo  - 1 sao
Địa chỉ: 90 Bạch Đằng, Nha Trang 
Điện thoại: 510005 Fax: 515226

Khách sạn Violet - 1 sao 
Địa chỉ: 12A Biệt Thự, Nha Trang 
Điện thoại: 814314 Fax: 829596
E-mail: ctminhhoang@dng.vnn.vn

Khách sạn Yến Mai  - 1 sao
Địa chỉ: 98A Trần Phú, Nha Trang 
Điện thoại: 815589 Fax: 825796

Thị xã Cam Ranh

Khách sạn Đại Nguyên - 2 sao
Địa chỉ: 152 đường 22/8, Cam Ranh 
Điện thoại: 855099

Khách sạn Thành Mỹ  - 1 sao
Địa chỉ: 47B Quốc lộ I, Cam Ranh 
Điện thoại: 856707 Fax: 854242

Huyện Vạn Ninh

Khách sạn Đầm Môn - 2 sao
Địa chỉ: Đầm Môn, Vĩnh Thạnh, Vạn Ninh 
Điện thoại: 939058

Huyện Ninh Hòa

Khu Nghỉ mát Evason Hideaway at Ana Mandara - 1 sao  
Địa chỉ: Ninh Vân, Ninh Hoà 
Điện thoại: 058.3728222 Fax: 058.3728223
E-mail: sales-vietnam@evasonhideways.com 
Website: http://www.sixsenses.com

White Sand Doclet Resort & Spa – 3 sao 
Địa chỉ: Thôn Đông Cát, Xã Ninh Hải, Huyện Ninh Hoà 
Điện thoại: 058.3670670 Fax: 058.3671671
E-mail: sales@whitesandresort.com.vn 
Website: http://www.whitesandresort.com.vn

Ki-em art house resort 
Địa chỉ: Dong Hai - Ninh Hai - Ninh Hoa - Hon Khoi, Khanh Hoa province, Vietnam. 
Điện thoại: (058) 670 952 Fax: (058) 670 954
E-mail: artresort@ki-em.com 
Website: http://www.ki-em.com

Khu Du lịch Dốc Lết -  2 sao
Địa chỉ: Xã Ninh Hải, huyện Ninh Hoà 
Điện thoại: 849152 Fax: 849506
E-mail: docletresort@dng.vnn.vn


Các tin khác: 
· 10 Khách Sạn Mới Hàng Đầu Thế Giới
· 10 Khách Sạn Lớn Nhất Thế Giới
· Danh Sách Khách Sạn Tại Nghệ An
· DANH SÁCH KHÁCH SẠN TẠI ĐÀ LẠT
· Khám Phá Khách Sạn Băng Ở Nhật
· Top 10 Khách Sạn Nổi Trên Nước
· DANH SÁCH KHÁCH SẠN TẠI QUY NHƠN
· DANH SÁCH KHÁCH SẠN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
· Danh Sách Khách Sạn Tại Quảng Ninh
· Danh Sách Khách Sạn Tại Quảng Bình
· Danh Sách Các Khách Sạn Tại Hải Phòng
· Danh Sách Khách Sạn Tại Nha Trang
· Khách Sạn Xa Hoa Nhất Châu Âu
· Danh Sách Các Khách Sạn Buôn Mê Thuột
· DANH SÁCH KHÁCH SẠN TẠI HÀ NỘI

0979655373