Đặt phòng khách sạn tại Vũng Tàu

Khách sạn Cap Saint Jacques (Vũng Tàu)

169 Thuỳ Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 807 068/859 519

Fax: (84-64) 818 026

Số phòng: 132

Giá (US$): 45-140

Khách sạn Công Đoàn Vũng Tàu **

4 Trần Hưng Đạo, phường 3, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 530 666/ 856 500/ 810 359

Fax: (84-64) 530 584

Số phòng: 125

Giá (US$): 12-30

Khách sạn Điện Lực **

147 Phan Chu Trinh, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 837

Fax: (84-64) 854 840

Số phòng: 86

Giá (US$): 7-24

Khách sạn Grand **

2 Nguyễn Du, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 856 888

Fax: (84-64) 856 088

Số phòng: 80

Giá (US$): 60-120

Khách sạn Hải Âu

124C Hạ Long, P.1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 856 278

Fax: (84-64) 856 868

Số phòng: 62

Giá (US$): 14-45

Khách sạn Hải Đăng

149 Trần Phú, phường 5, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 446

Số phòng: 17

Khách sạn Hải Sơn

27 Lê Lợi, phường 4, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 832 955

Số phòng: 40

Khách sạn Hải Yến

8 Lê Lợi, P.1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 571/ 858 940

Fax: (84-64) 852 858

Số phòng: 24

Giá (US$): 10-17

Khách sạn Hàng Không

22 Hạ Long, phường1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 856 299

Khách sạn Hiền Hòa

6 Phan Văn Trị, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 522 364

Số phòng: 24

Khách sạn Hoa Hồng

1 Nguyễn Chí Thanh, P. 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 633

Fax: (84-64) 859 262

Số phòng: 37

Giá (US$): 10-15

Khách sạn Hoa Mai

23-25 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 858 699

Fax: (84-64) 859 647

Số phòng: 50

Khách sạn Hoa Phượng Đỏ I

261 Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 859 921/ 816 021

Fax: (84-64) 818 096

Số phòng: 75

Khách sạn Hoa Phượng Đỏ II

62 Hạ Long, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 856 199

Khách sạn Hoàng Gia (Royal) ***

36 Quang Trung, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 321

Fax: (84-64) 859 851

Số phòng: 50

Giá (US$): 46-120

Khách sạn Hoàng Hoa

174 Hoàng Hoa Thám, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 300

Số phòng: 52

Khách sạn Holiday Mansion

12 Trương Công Định, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 856 170

Fax: (84-64) 856 171

Số phòng: 15

Giá (US$): 20

Khách sạn Hòn Ngọc Viễn Đông **

28B Lê Hồng Phong, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 858 872

Fax: (84-64) 859 838

Số phòng: 32

Khách sạn Kim Cương *

10 Trần Nguyên Hãn, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 859 233

Fax: (84-64) 856 667

Số phòng: 42

Giá (US$): 10-14

Khách sạn Lam Sơn

12 Thành Thái, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 430

Số phòng: 13

Khách sạn Liên Hoa *

177 Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 718

Fax: (84-64) 852 225

Số phòng: 24

Khách sạn Mỹ Lệ ***

57 Thuỳ Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 177/ 853 174

Fax: (84-64) 853 177

Số phòng: 84

Giá (US$): 27-115

Khách sạn Neptune

36 Hạ Long, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 856 192/ 856 434

Fax: (84-64) 856 439

Số phòng: 45

Khách sạn Nghinh Phong

172 Hoàng Hoa Thám, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 853 886/ 852 478

Fax: (84-64) 853 886

Số phòng: 54

Giá (US$): 14-24

Khách sạn Nữ Hoàng

205A Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 858 872

Fax: (84-64) 859 838

Số phòng: 58

Giá (US$): 15-25

Khách sạn Ô cấp

78-70 Hạ Long, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 810 491

Fax: (84-64) 810 491

Số phòng: 17

Khách sạn Pacific

4 Lê Lợi, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 859 577/ 859 264

Fax: (84-64) 852 391

Số phòng: 44

Giá (US$): 12-20

Khách sạn Palace (Hòa Bình) ***

1 Nguyễn Trãi, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 856 265/ 856 411

Fax: (84-64) 856 878

Số phòng: 120

Giá (US$): 25-50

Khách sạn Petro House ***

63 Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 014

Fax: (84-64) 852 015

Số phòng: 71

Giá (US$): 45-100

Khách sạn Phương Ánh

153A Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 807 989

Fax: (84-64) 807 338

Số phòng: 20

Khách sạn Phương Đông

2 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 593

Số phòng: 54

Khách sạn Phương Nam

141 Phan Chu Trinh, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 859 337

Số phòng: 52

Khách sạn Sài Gòn 85 **

85 Thuỳ Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 317/ 859 472

Fax: (84-64) 854 224

Số phòng: 121

Giá (US$): 10-24

Khách sạn Sammy ***

157 Thuỳ Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 854 755

Fax: (84-64) 854 762

Số phòng: 119

Giá (US$): 35-100

Khách sạn Sông Hồng **

3 Hoàng Diệu, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 137/ 852 590

Fax: (84-64) 852 452

Số phòng: 40

Giá (US$): 27-35

Khách sạn Sông Hương **

9 Trương Vĩnh Ký, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 491/ 858 625

Fax: (84-64) 853 712

Số phòng: 33

Giá (US$): 27-35

Khách sạn South - East Asia (Đông Nam Á) **

249 Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 859 412

Fax: (84-64) 853 630

Số phòng: 45

Giá (US$): 15-30

Khách sạn Thắng Lợi (Rex) ***

1 Lê Quý Đôn, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 135/ 852 612

Fax: (84-64) 859 862

Số phòng: 76

Giá (US$): 35-150

Khách sạn Tháng Mười **

151 Thuỳ Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 665/ 852 645

Fax: (84-64) 859 876

Số phòng: 94

Giá (US$): 10-21

Khách sạn Thanh Bình

19 Lý Thường Kiệt, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 153

Số phòng: 12

Khách sạn Thủy Tiên

96 Trần Phú, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 625

Số phòng: 10

Khách sạn Thùy Vân

83 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 859 776

Số phòng: 23

Khách sạn Trần Phú

42 Trần Phú, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 428

Số phòng: 13

Khách sạn Tri Kỷ *

180 Hoàng Hoa Thám, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 859 198

Số phòng: 14

Khách sạn Trường An

18/108 Thùy Vân, phường 2,Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 362

Số phòng: 10

Khách sạn Trường Sơn

8 Phan Đình Phùng, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 859 864

Số phòng: 16

Khách sạn Tuyết Nhi

91 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 523 388

Khách sạn Vinafood

300 Phan Chu Trinh, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 822 164

Fax: (84-64) 822 150

Số phòng: 40

Giá (US$): 6-26

Khách sạn Vũng Tàu

2 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 856 525/ 859 094

Số phòng: 33

Giá (US$): 15-30

Khách sạn Vũng Tàu P&T ***

158 Hạ Long, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 511 511

Fax: (84-64) 511 001

Số phòng: 72

Giá (US$): 25-69

Khách sạn Vũng Tàu Victory

149 Thuỳ Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 523 060

Fax: (84-64) 523 059

Số phòng: 36

Giá (US$): 15-35

Khách sạn Thuỳ Dương **

4 Thuỳ Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 635

Fax: (84-64) 852 807

Số phòng: 40

Giá (US$): 14-27

Khu du lịch Bãi Dứa

16 Hạ Long, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 856 281

Fax: (84-64) 856 139

Số phòng: 20

Khu du lịch Biển Đông

8 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 816 318

Fax: (84-64) 816 893

Khu du lịch Vũng Tàu Intourco

1 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 585 325

Fax: (84-64) 585 327

Nhà nghỉ 102

102 Trần Phú, phường 5, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 836 105

Nhà nghỉ ABC

148 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 855 116

Nhà nghỉ An Giang

114 Trần Phú, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 832 123

Nhà nghỉ Báo Sài Gòn Giải Phóng

68 Trần Phú, phường 5, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 836 334

Nhà nghỉ Cẩm Hưng

Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 852 695

Nhà nghỉ Chính Phủ

17 Thùy Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 858 679

Nhà nghỉ Vũng Tàu

4 Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Tel: (84-64) 856 500

Huyện Côn Đảo

Khách sạn Phi Yến

34 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo

Tel: (84-64) 830 253

Số phòng: 12

Giá (US$): 10-12

Khu du lịch Côn Đảo

8 Nguyễn Đức Thuận, huyện Côn Đảo

Tel: (84-64) 830 939

Fax: (84-64) 830 949

Số phòng: 41

Khu du lịch sinh thái Sài Gòn Côn Đảo

18 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo

Tel: (84-64) 830 155

Fax: (84-64) 830 335

Số phòng: 70

Giá (US$): 35-70

Nhà nghỉ Vườn Quốc Gia

Huyện Côn Đảo

Tel: (84-64) 830 253

Huyện Đất Đỏ

Khu du lịch - Khách sạn Thuỳ Dương ***

Xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ

Tel: (84-64) 866 215

Fax: (84-64) 886 180

Số phòng: 100

Giá (US$): 27-80

Huyện Long Điền

Khách sạn Công đoàn Đồng Nai

Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

Tel: (84-64) 868 312

Fax: (84-64) 843 202

Số phòng: 41

Giá (US$): 12-15

Khách sạn Long Hải **

Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

Tel: (84-64) 868 010

Số phòng: 18

Giá (US$): 10-17

Khách sạn Rạng Đông

Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

Tel: (84-64) 868 356

Số phòng: 18

Giá (US$): 12-15

Khách sạn Xanh Long Hải

Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

Tel: (84-64) 863 169

Số phòng: 17

Khu du lịch Anoasis ****

Kỳ Vân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

Tel: (84-64) 868 227/ 868 228

Fax: (84-64) 868 229

Giá (US$): 105-250

Huyện Xuyên Mộc

Khu du lịch Hồ Tràm - Osaka

Làng Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

Tel: (84-64) 781 525

Fax: (84-64) 781 433

Số phòng: 34

Giá (US$): 62-148

Khu du lịch sinh thái Biển Sài Gòn - Hồ Cốc

Quốc lộ 55, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc

Tel: (84-64) 878 175/791 036

Fax: (84-64) 791 072

Số phòng: 20

Giá (US$): 10-50

Khu du lịch sinh thái Sài Gòn-Bình Châu ****

Quốc lộ 55, Bình Châu, Xuyên Mộc

Tel: (84-64) 871 160/ 871 131

Fax: (84-64) 871 130/871 105

Số phòng: 120

Giá (US$): 20-267


Các tin khác: 
· Danh Sách Khách Sạn Tại Ninh Thuận
· Danh Sách Khách Sạn Tại Nghệ An
· Danh Sách Các Khách Sạn Tại Hải Phòng
· Khách Sạn Thân Thiện
· DANH SÁCH KHÁCH SẠN TẠI ĐÀ NẴNG
· Danh Sách Khách Sạn Tại Quảng Ninh
· Những Khách Sạn Lạ Lùng Trên Thế Giới
· DANH SÁCH KHÁCH SẠN TẠI HÀ NỘI
· Danh Sách Khách Sạn Tại Huế
· Khách Sạn Dành Riêng Cho Nữ Giới Tại Ảrập Xêút
· 10 Khách Sạn Mới Hàng Đầu Thế Giới
· Top Khách Sạn Lãng Mạn Dành Cho Ngày Valentine
· DANH SÁCH KHÁCH SẠN TẠI AN GIANG
· Top 10 Khách Sạn Nổi Trên Nước
· 10 Tòa Nhà Cao Nhất Thế Giới Hiện Nay

du lịch, du lịch trong nước, du lịch ngoài nước, vé máy bay, thuê xe du lịch, du lịch phan thiết, du lịch vũng tàu, du lịch sapa, du lịch hạ long, du lịch phú quốc, du lịch đà lạt, du lịch nha trang, tour du lịch, du lịch giá rẻ, tour giá rẻ
0979655373