Ưu đãi 39% - Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

DỊCH VỤ LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

LÀM THẺ TẠM TRÚ Ở ĐÂU? Call/zalo: 0934 79 77 79 

 Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục nhanh chóng

Tiết kiệm chi phí

Tư vấn nhiệt tình mọi lúc mọi nơi

Người nước ngoài muốn đăng kí tạm trú dài hạn tại Việt Nam đã không còn là vấn đề khó khăn nữa. Dịch vụ thẻ tạm trú phù hợp với từng đối tượng ra đời sẽ giúp công dân nước ngoài yên tâm công tác và có khoảng thời gian thật tuyệt vời tại đất nước Việt Nam xinh đẹp và hiếu khách.

Khái niệm thẻ tạm trú dành cho công dân nước ngoài

Thẻ tạm trú là thẻ có giá trị lưu trú được cấp cho người nước ngoài có đủ điều kiện tạm trú ở Việt Nam.

Thẻ tạm trú còn được hiểu là loại visa Việt Nam dài hạn – thị thực dài hạn  được cấp cho người nước ngoài là người có giấy phép lao động, người nước ngoài là người bỏ vốn vào đầu tư ở Việt Nam, hoặc thân nhân của những người nước ngoài có thẻ tạm trú...

Thẻ tạm trú được cấp có giá trị thấp nhất là 1 năm, 2 năm và thời hạn tối đa 3 năm của thẻ tạm trú. Khi có thẻ tạm trú người nước ngoài không phải xin visa vào Việt nam trong thời hạn của thẻ có giá trị.

Các hồ sơ chính thức để hoàn thành qui trình xin cấp thẻ tạm trú :

Đối với người nước ngoài là chủ doanh nghiệp có góp vốn đầu tư:

Hồ sơ làm thẻ tạm trú bao gồm:

- Hộ chiếu bản gốc visa thương mại còn hạn.

- Ảnh 3*4cm 02 cái mới chụp nền trắng.

- Mẫu N7A do chúng tôi cung cấp.

- Mẫu N7B do chúng tôi cung cấp.

- Đăng kí kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đã công chứng.

- Mẫu đăng kí chứng nhận con dấu công chứng.

Đối với người nước ngoài lao động được trả lương/ Đại diện của công ty nước ngoài :

 Hồ sơ làm thẻ tạm trú bao gồm :

- Hộ chiếu bản gốc visa thương mại còn hạn.

- Ảnh 3*4cm 02 cái mới chụp nền trắng.

- Mẫu N7A do chúng tôi cung cấp

- Mẫu N7B do chúng tôi cung cấp.

- Đăng kí kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đã công chứng.

- Mẫu đăng kí chứng nhận con dấu công chứng.

- Giấy phép lao động còn hạn > ít nhất 1 năm.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LÀM THẺ TẠM TRÚ

           
       
Công ty chúng tôi xin gửi tới anh (chị) bảng giá dịch vụ như sau:    
          ĐVT: USD
STT Dịch vụ   Phí dịch vụ giá ngoài Lệ phí đóng cho NN Thời gian (Ngày làm việc)
  ( USD ) ( Tại sân bay hoặc ĐSQ Việt Nam tại nước ngoài) USD Được tính kể từ thời điểm Bên A cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Bên B
I . Visa và thẻ tạm trú   2 3 4
1 Công văn nhập cảnh 1 tháng 1 lần   30 25 02-03 ngày làm việc 
2 Công văn nhập cảnh  3 tháng 1 lần   40 35 02-03 ngày làm việc 
3 Công văn nhập cảnh  3 tháng nhiều lần   75 50 02-03 ngày làm việc 
4 Thẻ tạm trú 1 năm, 2 năm   150 Không bao gồm lệ phí nhà nước 145 06-07 ngày làm việc 
5 Thẻ tạm trú 1 năm, 2 năm (Visa đang dùng do công ty khác bảo lãnh)   250 Không bao gồm lệ phí nhà nước 145 7 ngày làm việc 
6 Thẻ tạm trú 1 năm, 2 năm (Visa đang dùng là visa du lịch)   350 Không bao gồm lệ phí nhà nước 145 7 ngày làm việc 
II. Giấy phép lao động        
1 Phí làm văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại Sở hoặc Ban   100   15-20 ngày làm việc 
2 Giấy phép lao động   200   5-7 ngày làm việc 
3 Giấy khám sức khỏe (Trường hợp khách không có)   120   5-7 ngày làm việc 
4 Xin phiếu lý lịch tư pháp tại Việt Nam (Trường hợp khách không có)   120    15-17 ngày làm việc
5 Xin văn bản xác nhận là chuyên gia (Trường hợp khách không có)   350    20-25 ngày làm việc
  Tổng trọn gói   890    
6 Hợp pháp lãnh sự tại Cục lãnh sự tại Việt Nam    50    2 ngày làm việc
7 Hợp pháp lãnh sự tại nước ngoài         20-25 ngày 
Lưu ý: Giá trên  chưa bao gồm thuế GTGT 10%, phí các loại.    
Ngoài ra công văn xin visa trường hợp gấp, khẩn (trong buổi hoặc trong ngày) đều có thể giải quyết được.

NHỮNG HỒ SƠ CẦN THIẾT ĐỂ XIN CẤP THẺ TẠM TRÚ

Bản tự khai lý lịch cho người nước ngoài xin thường trú

BẢN TỰ KHAI LÝ LỊCH (1)

CURRICULUM VITAE

(Dùng cho người nước ngoài xin thường trú)

(To be completed by temporary resident foreigner when applying for permanent residency)

1- Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………….2- Giới tính: nam nữ

Full name (in capital letters) Sex Male Female

3- Sinh ngày .….. tháng …… năm ………….. 4- Quốc tịch: …………………………………………….

Date of birth (day, month, year) Current nationality

5-NơiSinh: …………………………………………………………………………………………………………….

Place of birth

6- Dân tộc: …………………………………………. 7- Tôn giáo: ………………………………………………

Ethnicity Religion

8- Địa chỉ ở nước ngoài trước khi đến Việt Nam:………………………………………………………..

Home country address before coming to Viet Nam

…………………………………………………………………………………………………………………………

9- Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam: số nhà: …………….. đường/ phố/ thôn ……………………………

Current temporary residential address in Viet Nam (No.) street, road/village

…………………………………………….phường/ xã ………………………………………………………….

ward/commune

quận/ huyện ……………………………..thành phố/ tỉnh …………………………………………………

district city/ province

10- Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………..

Current occupation/profession

11- Nơi làm việc: Tên cơ quan/ tổ chức ……………………………………………………………………..

Employer (institution/organization)

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Employer’s address

Điện thoại/Email (Telephone No./Email): …………………………………………………………….

12- Trình độ: ………………………………………………………………………………………………………….

Qualifications

- Học vấn (bằng cấp, học vị): ………………………………………………………………………………..

Education (degree/academic certificate)

- Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc): …………………………………………………………………….

Professional skill (field, level)

– Trình độ tiếng Việt (nói, nghe, đọc, viết): …………………………………………………………….

Vietnamese language skills (speaking, listening, reading, writing)

13- Quá trình hoạt động của bản thân (tóm tắt từ lúc 18 tuổi đến nay, từng thời gian làm gì, ở đâu):

Personal history in brief, from the age of 18 to present (what did you do? where did you reside?)

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Tham gia tổ chức chính trị, xã hội (tên tổ chức, ngày tham gia, chức vụ hoặc chức danh trong tổ chức) :………………………………………………………………………….

Participation in political party or social organization affiliation (name, date of your membership, your position or title in the party/organization)

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

14- Quan hệ gia đình/ Family members

- Cha: Họ tên ………………………………………………sinh ngày…….. tháng ……. năm …………

Father (full name) Date of birth (day, month, year)

Quốc tịch (Nationality): …………… Nghề nghiệp (Occupation/Profession): ……………….

Chỗ ở hiện nay (Current residential address): ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

- Mẹ: Họ tên ………………………………………………….sinh ngày…….. tháng …… năm …………

Mother (full name) Date of birth (day, month, year)

Quốc tịch (Nationality): …………. Nghề nghiệp (Occupation/Profession): ………………..

Chỗ ở hiện nay (Current residential address): ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

- Vợ/ chồng: Họ tên …………………………………….. sinh ngày ……..tháng………năm …………..

Spouse (full name) Date of birth (day, month, year)

Quốc tịch (Nationality): ………….. Nghề nghiệp (Occupation/Profession): ……………….

Chỗ ở hiện nay (Current residential address): ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

- Con (Children):

Số TT

Items

Họ tên-Giới tính

Full name – Sex

Ngày sinh

Date of birth

Quốc tịch

Nationality

Nghề nghiệp

Occupation/ Profession

Chỗ ở hiện nay

Current residential address

           
           
           
           
           
           

- Anh chị em ruột (Brothers/sisters):

Số TT

Items

Họ tên – Giới tính

Full name – Sex

Ngày sinh

Date of birth

Quốc tịch

Nationality

Nghề nghiệp

Occupation/ Profession

Chỗ ở hiện nay

Current residential address

           
           
           
           
           
           

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật./.

I swear that the above statements are true and correct to the best of my knowledge and belief./.

Làm tại………….., ngày………tháng……….năm ………..

Done at date (day, month, year)

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Signature and full name

Đơn xin thường trú

Ảnh

photo in 3×4 cm (2)

See note

ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ

APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENT STATUS

(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)

To be completed by temporary resident foreigner in Viet Nam

   

Kính gửi/Attention to: ……………………………………………………… (1)

1-Họ và tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………………..

Full name (in capital letters)

Full name (in capital letters)

Họ và tên khác (nếu có): ………………………………………………………………………………………

Other name (if any)

2- Sinh ngày….. tháng …. năm……………. 3- Giới tính: nam nữ

Date of birth (day, month, year) Sex Male Female

4- Quốc tịch gốc: …………………………………. 5- Quốc tịch hiện nay: ……………………………….

Nationality at birth Current nationality

6-Tôn giáo: …………………………………………………………………………………………………………

Religion

7- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số: …………………………………………………..

Number of passport or other document in lieu of passport

Cơ quan cấp: ……………………………………………Có giá trị đến ngày……./ ….. /……………….

Issuing authority Expiry date (day, month, year)

8- Nghề nghiệp, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi đến Việt Nam:

Profession/Occupation, employer and employer’s addressbefore coming to Viet Nam

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

Occupation/Profession

-Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………………………

Employer and employer’s address

9-Mức thu nhập hiện nay (tính theo đồng Việt Nam/ tháng): ………………………………………

Current income (in Vietnamese Dong/ per month)

10- Trình độ: ………………………………………………………………………………………………………….

Qualifications

-Học vấn (bằng cấp, học vị): ……………………………………………………………………………….

Education (degree/ academic certificate)

- Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc): …………………………………………………………………….

Profesional skills (field, level)

11- Nhập cảnh Việt Nam ngày: ………/………/………..được tạm trú đến ngày……../……/…….

Latest entry date into Viet Nam Permitted temporary stay until

12- Mục đích nhập cảnh: ………………………………………………………………………………………….

Purpose of entry

13- Xin thường trú tại địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Apply for permanent residence at proposed address:

Lý do, mục đích: ………………………………………………………………………………………………..

Reason and purpose for the application

14- Khả năng bảo đảm cuộc sống nếu được phép thường trú tại Việt Nam: (3)

Ability to make an independent living) if permanent residency in Viet Nam granted):

a. Về nhà ở: Người bảo lãnh cung cấp hoặc cho ở cùng nhà

Resident house Provided by, or residing at the same accommodation owned by the sponsor

Người thường trú tự mua, thuê

Owned or rent by the applicant

b. Về nguồn sống thường xuyên:

Stable financial support for living

Người bảo lãnh cung cấp tài chính hoặc nuôi dưỡng

Provided by sponsor

Người thường trú tự túc

Self-provided by the applicant

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật.

I swear that all above declarations on this form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Làm tại ………….. ngày……. tháng…….. năm…………

Done at date (day, month, year)

Người làm đơn ký, ghi rõ họ tên

(Signature and full name)

Ghi chú Note on the mark:

(1) Trường hợp người xin thường trú là vợ, chồng, con, cha, mẹ của công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, thì gửi đơn này và hồ sơ xin thường trú đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi người đó xin thường trú. Các trường hợp khác, gửi đơn và hồ sơ xin thường trú đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

In case the applicant is a spouse, child(ren), parent of a Vietnamese permanent resident, please lodge an application file at the Immigration Office of the local Province/City where he/she applies for permanent residence. For other cases, lodge an application file at the Immigration Department – Ministry of Public Security.

2) Dán ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, kèm theo 03 ảnh rời để cấp thẻ.

Please stick a recent photo on a white background, straight looking, without hat or sun glasses, and attach with 03 additional photos.

(3) Thuộc trường hợp nào thì gạch chéo vào ô trống; nộp giấy tờ kèm theo để chứng minh các chi tiết kê khai ở mục này.

Please put a cross (x) in the appropriate box(es) and provide supporting documents.

Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1)
Application for visa issuance, replacement, modification, or stay extension
(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)
To be completed by temporary resident foreigner in Viet Nam

1- Người đề nghị/ Details of the applicant:

Họ tên (chữ in hoa): …………………………………………………………………………. Giới tính: Nam  Nữ
  Full name (in capital letters)   Sex Male  Female

Sinh ngày ……..tháng ………năm …………… Quốc tịch: ……………………………………………………………………
 Date of birth (day, month, year) Current Nationality

Hộ chiếu số: ………………. có giá trị đến ngày ……/……/……. Nghề nghiệp: ………………………………………….
Passport number  Expiry date (day, month, year) Current Occupation/Profession

Ngày nhập cảnh Việt Nam:……../………./………. Mục đích nhập cảnh: …………………………………………………
Date of latest entry into Viet Nam Purpose of entry

Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: ………………………………………………………………………………………………………….
  Current residential address in Viet Nam

Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/email……………………………………………………………….

2- Cơ quan/ tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh:
Details of the hosting organization/employer or individual in Viet Nam

2.1 Cơ quan, tổ chức: tên /Name of the hosting organization/employer ………………………………………

Địa chỉ/ Address………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email………………………………………………………………

2.2 Thân nhân bảo lãnh  (họ tên): …………………………………………………. Ngày sinh: ……../………/……………..
Sponsoring family member (full name)  Date of birth (day, month, year)

Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ thường trú số: ………………………………………………………………….
 Number of Identity card/ Passport/ Permanent Residence Card

Cấp ngày/ Date of issue: ……………..Cơ quan cấp/ Issuing authority: ………………………………………………….
Quan hệ với người được đề nghị/ Relationship to the applicant………………………………………………………

Địa chỉ thường trú/ tạm trú tại Việt Nam: ………………………………………………………………………………………
Permanent/ temporary residential address in Viet Nam

Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email………………………………………………………………

3- Nội dung đề nghị (điền vào 01 trong 03 nội dung sau) /Details of request (please complete 01 of the 03 following appropriate items):

3.1 Cấp thị thực:  một lầnnhiều lần  có giá trị đến ngày: ………/………/…………..
Visa requested   Single Multiple Valid to (day, month, year)

3.2 Bổ sung, sửa đổi thị thực/ Visa modified as:……………………………………………………………….

3.3 Gia hạn tạm trú đến ngày/ Extension of  stay to the date (day, month, year): ………./…………/………….
 – Lý do/ Reasons for the request: …………………………………………………………………………………………………….

4- Những điều cần trình bày thêm /Additional explanations: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Làm tại…………………….., ngày…….tháng……..năm…………..
  Done at date (day, month, year)

Xác nhận (2)/ Certified by
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Signature, full name, title and seal

Người bảo lãnh/ The sponsor
(ký, ghi rõ họ tên)
Signature and full name

Người đề nghị/ The applicant
(ký, ghi rõ họ tên)
Signature and full name

Ghi chú/Note for  (1), (2):

(1) Mỗi người khai 01 bản, kèm hộ chiếu gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
(To apply, please submit in person 01 completed application form enclosed with your passport at the Immigration Office).

(2)Xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đối với trường hợp do cơ quan, tổ chức bảo lãnh. Xác nhận của Trưởng công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú trong trường hợp cá nhân bảo lãnh.
(Certified by the head of the hosting organization/employer of the applicant if the host is an organization/employer. Certified by the Chief Police of the Ward/Commune where the sponsor resides if the host is an individual.)

Tờ khai cấp lại thẻ thường trú

TỜ KHAI CẤP LẠI THẺ THƯỜNG TRÚ

APPLICATION FOR RENEWAL/ REPLACEMENT OF A PERMANENT RESIDENT CARD

(Dùng cho người nước ngoài đã được phép thường trú)

(To be completed by permanent resident foreigner in Viet Nam)

Ảnh

 photo in

 3×4 cm

1- Họ và tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Full name (in capital letters)

Họ và tên khác (nếu có): ………………………………………………………………………………………

Other names (if any)

2- Sinh ngày ……….. tháng ……….. năm………………….. 3. Giới tính: Nam Nữ

Date of birth (day, month, year) Sex Male Female

4- Nơi sinh……………………………………………………………………………………………………………..

Place of birth:

5- Quốc tịch gốc: …………………………………. 6- Quốc tịch hiện nay : ………………………………

Nationality at birth Current nationality

7- Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………

Current occupation/Profession

8- Nơi làm việc: Tên cơ quan/ tổ chức ……………………………..……………………………………….

Employer (institution/organization)

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Employer’s address

Điện thoại/Email (Telephone number/Email): ……………………………………………………….

9- Nơi thường trú:

Permanent residential address

số nhà……………… đường/ phố/ thôn……………………………………………………………………….

No. road, street/ village

phường/ xã…………………………………………. quận/ huyện …………………………………………..

ward/ Commune district

thành phố/ tỉnh……………………………………..Điện thoại/Email:…………………………………..

city/ Province Telephone number/Email

10- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số:………………………………………………….

Number of passport or other document in lieu of a passport

Cơ quan cấp: ………………………………….Có giá trị đến ngày…… tháng …… năm…………….

Issuing authority Expiry date (day, month, year)

11- Giấy chứng nhận thường trú/ thẻ thường trú số: …………………………………………………….

Number of permanent residence certificate/ card

Cơ quan cấp:………………………………………………. ngày cấp: …………………………………….

Issuing authority Date of issue (day, month, year)

12- Quan hệ gia đình

Family members

Quan hệ

Relationship

Họ tên

Full name

Ngày sinh

Date of birth

Quốc tịch

Nationality

Nghề nghiệp

Current Occupation/ Profession

Chỗ ở hiện nay

Current residential address

Cha Father

         
Mẹ Mother          
Vợ/ChồngSpouse          
Con Children          
         
         
Anh, chị, em ruột

Brother/sister

         
         
         

13- Đề nghị (details requested):

+ Đổi thẻ thường trú: see note (2)

Renewal

+ Cấp lại thẻ thường trú – lý do: Bị mất Bị hỏng Lý do khác:

Replacement (state the reason) Lost Destroyed Other reasons:

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật.

I swear that the above declarations are true and correct to my best of my knowledge and belief.

Xác nhận của UBND phường, xã nơi người nước ngoài thường trú (3) 

Certified by the People’s Committee of  the Ward/Commune where the applicant resides

Làm tại…………… ngày ……tháng ……. năm ……….

Done at date (day, month, year)

Người làm đơn ký, ghi rõ họ tên

Signature and full name of the applicant

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ghi chú Notes on mark:

(1) Dán ảnh mới chụp, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu; sau khi dán đóng dấu giáp lai của UBND phường, xã và kèm theo 03 ảnh rời để cấp thẻ.

Please stick a recent photo on white background, straight looking face, without hat or sun glasses, with a certified seal by the People’s Committee of the Ward/ Commune and enclose 03 copies of same photo.

(2) Theo quy định của pháp luật: cứ 3 năm 1 lần người nước ngoài thường trú phải đến cơ quan quản lý XNC và làm thủ tục đổi thẻ thường trú.

Pursuant to the regulations: Every 3 years the permanent resident foreigner must apply in person for a replacement of permanent resident card at the Immigration Office

(3) Chủ tịch UBND phường, xã ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh. Nếu không đồng ý với điểm nào từ mục 6 đến mục 11 trong tờ khai này, thì ghi rõ lý do.

The Chairman of the People’s Committee of the Ward/ Commune certifies with his/her signature, seal, full name and title. Any disagreements with any item from 6 to 11 of this form must be clearly stated

Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)

(kèm theo công văn số ……… ngày …./…../……

của …………………………) (2)

Ảnh

  (3)

   

1- Họ và tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………..

2- Sinh ngày …. tháng ……năm …………………… 3- Giới tính: nam nữ

4- Quốc tịch gốc: ………………………………… 5- Quốc tịch hiện nay: …………………………….

6- Tôn giáo: ……………………………………….. 7- Nghề nghiệp: ……………………………………..

8- Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………

9- Hộ chiếu/ giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số: ……………..;;;;;…………………………………..

loại (4): …………………………………………………………………………………………………………..

cơ quan cấp: ………………………………….. có giá trị đến ngày: ………………………………….

10- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:

- Địa chỉ cư trú: …………………………………………………………………………………………….

- Nơi làm việc:……………………………………………………………………………………………….

11- Nhập cảnh Việt Nam ngày: ………………………… với mục đích …………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

12- Đã được phép tạm trú đến ngày: …………………………………………………………

13- Địa chỉ đang tạm trú và làm việc ở Việt Nam:

- Địa chỉ tạm trú: …………………………………………………………………………………………..

- Làm việc với cơ quan/ tổ chức:………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

14- Đề nghị cấp thẻ tạm trú:

- Thời hạn từ ngày: ………………………………….. đến ngày: ……………………………………..

- Địa chỉ tạm trú: …………………………………………………………………………………………….

- Mục đích tạm trú (5): ……………………………………………………………………………………..

+ Làm việc với cơ quan/ tổ chức: …………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

+ Sống cùng ông/ bà: ………………………………………..quan hệ……………………………………………………………………

Ghi chú(1),(2),(3),(4),(5):

(1) Đóng dấu treo của cơ quan/ tổ chức vào phía trái bên cạnh tiêu đề này

(2) Công văn theo mẫu N5A

(3) Dán 01ảnh mới chụp, cỡ 3×4 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, có đóng dấu giáp lai của cơ quan/ tổ chức đề nghị cấp thẻ tạm trú; kèm theo 01 ảnh rời cùng kiểu để cấp thẻ

(4) Nếu làhộ chiếu thì ghi rõ phổ thông, công vụ hay ngoại giao; nếu là giấy tờ thay hộ chiếu thì ghi rõ tên giấy tờ đó.

(5) Nộp kèmgiấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp mà nộp giấy tờ thích hợp như: giấy phép lao động; quyết định bổ nhiệm chức danh trong doanh nghiệp;người thuộc biên chế Văn phòng đại diện, Chi nhánh công ty nước ngoài tại ViệtNam; giấy đăng ký kết hôn; giấy khai sinh)

Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú

Tên cơ quan/ tổ chức …………., ngày ……. tháng ….. năm …..

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số: ……………

Đề nghị cấp thẻ tạm trú

cho người nước ngoài

Kính gửi : ………………………………………………………………………………

Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho …….. người nước ngoài sau đây:

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Công việc đảm nhận

       
       
       
       
       
       

(thông tin chi tiết từng người kèm theo)

Nơi nhận:Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Cấp thẻ tạm trú

Thủ tục tạm trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài sẽ thuận lợi nếu người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú.

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam bao gồm:

-  Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở  lên;

-  Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

-  Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

-  Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt nam theo qui định của pháp luật;

-  Người nước ngoài  có giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, VPĐD các công ty nước ngoài.

-  Chuyên gia, sinh viên, học viên, đang làm việc, học tập theo các chương trình, dự án quốc gia ký kết giữa các Bộ, Ngành được Chính phủ phê duyệt.

- Thân nhân đi cùng gồm (cha, mẹ, vợ, chồng, con ruột ( dưới 18 tuổi ) của những người được cấp thẻ.

1. Điều kiện thực hiện cấp thẻ tạm trú:

- Có thời gian tạm trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

- Hộ chiếu còn thời hạn từ 01 năm trở lên.

2. Các bước thực hiện xin cấp thẻ tạm trú:

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Bước 2: Người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gửi hồ sơ tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú.

* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ,

viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Nhận thẻ tạm trú tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương :

Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả thẻ tạm trú cho người đến nhận kết quả.

3. Cách thức thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú:

Trực tiếp nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4. Thành phấn, số lượng hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú:

a) Thành phần hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú, bao gồm:

- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh;

- 01 tờ khai về thông tin về người nước ngoài xin tạm trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức;

- 02 ảnh cỡ 3 x4 cm;

- 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh (mang bản chính để đối chiếu);

- 01 bản sao hoặc bản pho to (mang bản chính để đối chiếu) giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp cụ thể nộp giấy tờ thích hợp: Giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép lao động, giấy xác nhận thành viên hội đồng quản trị, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh…).

b) Số lượng hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú: 01 (một) bộ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Thời gian  giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú: Cá nhân; Tổ chức.

7. Cơ quan thực hiện cấp thẻ tạm trú: Phòng Quản lý XNC.

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ tạm trú.

Thẻ tạm trú được cấp sẽ được gia hạn thẻ tạm trú, sửa đổi thẻ tạm trú theo quy định pháp luật.

Chúc các bạn thành công trong việc thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú.

Thời hạn của thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Có giá trị là một loại visa dài hạn hay thẻ tạm trú còn gọi là thị thực đặc biệt, thời hạn ngắn nhất của thẻ tạm trú là 1 năm, thời hạn trung bình là 2 năm, thời hạn dài nhất là 3 năm.

Để xin được thẻ tạm trú ngoài các yêu cầu về hồ sơ, tuân thủ đúng thủ tục thì hộ chiếu của người nước ngoài muốn xin thẻ tạm trú phải còn thời hạn sử dụng ít nhất lớn hơn 1 năm.

Ngoài ra đối với Trưởng văn phòng đại diện, người thuộc biên chế của văn phòng đại diện nước ngoài thì thời hạn xin thẻ tạm trú còn phục thuộc vào thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện

Đối với người lao động, xin cấp thẻ tạm trú khi có giấy phép lao động thì thời hạn của thẻ tạm trú còn được cấp phụ thuộc vào thời hạn của giấy phép lao động.

CÔNG TY INTOUR CN SAPA CN SAPA là đơn vị tư vấn chuyên về dịch vụ cho người nước ngoài, đầu tư nước ngoài, tư vấn thẻ tạm trú, giấy phép lao động, visa là một thế mạnh của chúng tôi, tư vấn tận tình phục vụ chuyên nghiệp. Liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tốt nhất và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và các ban liên quan đến các vấn đề của người nước ngoài ở Việt Nam.

Tag: dịch vụ làm thẻ tam trú, xin cấp thẻ tam trú cho người nước ngoài, dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú?, ở đâu cấp thẻ tạm trú?, làm thẻ tạm trú ở tphcm(sài gòn)? làm thẻ tạm trú ở hà nội?, những thủ tục được cấp thẻ tạm trú?

-----------------------------

 Liên hệ 24/7:

 CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH INTOUR CN SAPA

Công ty du lịch intour

----------------------------------------

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Dịch vụ làm thẻ tạm trú

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Làm thẻ tạm trú ở đâu?

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú ở đâu?

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Miền Nam

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Miền Nam

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Miền Nam

Làm thẻ tạm trú ở Miền Nam 

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Miền Nam 

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Tp.Hồ Chí Minh

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Tp.Hồ Chí Minh

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Tp.Hồ Chí Minh

Làm thẻ tạm trú ở Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Bình Dương

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Bình Dương

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bình Dương

Làm thẻ tạm trú ở Bình Dương

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Bình Dương

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Đồng Nai

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Đồng Nai

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Đồng Nai

Làm thẻ tạm trú ở Đồng Nai

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Đồng Nai

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Làm thẻ tạm trú ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Bình Phước

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Bình Phước

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bình Phước

Làm thẻ tạm trú ở Bình Phước

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Bình Phước

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Tây Ninh

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Tây Ninh

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Tây Ninh

Làm thẻ tạm trú ở Tây Ninh

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Tây Ninh

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở miền tây

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở miền tây

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại miền tây

Làm thẻ tạm trú ở miền tây

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại miền tây

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở long an

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở long an

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại long an

Làm thẻ tạm trú ở long an

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại long an

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Mỹ Tho – Tiền Giang

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Mỹ Tho – Tiền Giang

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Mỹ Tho – Tiền Giang

Làm thẻ tạm trú ở Mỹ Tho – Tiền Giang

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Mỹ Tho – Tiền Giang

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Bến Tre

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Bến Tre

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bến Tre

Làm thẻ tạm trú ở Bến Tre

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Bến Tre

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Vĩnh Long

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Vĩnh Long

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Vĩnh Long

Làm thẻ tạm trú ở Vĩnh Long

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Vĩnh Long

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Đồng Tháp

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Đồng Tháp

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Đồng Tháp

Làm thẻ tạm trú ở Đồng Tháp

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Đồng Tháp

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Trà Vinh

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Trà Vinh

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Trà Vinh

Làm thẻ tạm trú ở Trà Vinh

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Trà Vinh

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Sóc Trăng

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Sóc Trăng

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Sóc Trăng

Làm thẻ tạm trú ở Sóc Trăng

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Sóc Trăng

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Châu Đốc

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Châu Đốc

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Châu Đốc

Làm thẻ tạm trú ở Châu Đốc

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Châu Đốc

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở An Giang

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở An Giang

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại An Giang

Làm thẻ tạm trú ở An Giang

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại An Giang

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Long Xuyên

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Long Xuyên

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Long Xuyên

Làm thẻ tạm trú ở Long Xuyên

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Long Xuyên

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Hậu Giang

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Hậu Giang

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hậu Giang

Làm thẻ tạm trú ở Hậu Giang

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Hậu Giang

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Cần Thơ

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Cần Thơ

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cần Thơ

Làm thẻ tạm trú ở Cần Thơ

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Cần Thơ

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Bạc Liêu

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Bạc Liêu

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bạc Liêu

Làm thẻ tạm trú ở Bạc Liêu

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Bạc Liêu

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Rạch Giá – Kiên Giang

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Rạch Giá – Kiên Giang

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Rạch Giá – Kiên Giang

Làm thẻ tạm trú ở Rạch Giá – Kiên Giang

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Rạch Giá – Kiên Giang

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Cà Mau

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Cà Mau

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cà Mau

Làm thẻ tạm trú ở Cà Mau

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Cà Mau

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Hà Tiên

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Hà Tiên

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hà Tiên

Làm thẻ tạm trú ở Hà Tiên

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Hà Tiên

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Tây Nguyên

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Tây Nguyên

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Tây Nguyên

Làm thẻ tạm trú ở Tây Nguyên

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Tây Nguyên

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Đắk Nông

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Đắk Nông

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Đắk Nông

Làm thẻ tạm trú ở Đắk Nông

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Đắk Nông

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Bảo Lộc – Lâm Đồng – Đà Lạt

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Bảo Lộc – Lâm Đồng – Đà Lạt

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bảo Lộc – Lâm Đồng – Đà Lạt

Làm thẻ tạm trú ở Bảo Lộc – Lâm Đồng – Đà Lạt

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Bảo Lộc – Lâm Đồng – Đà Lạt

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Đắk Lắk – Buôn Ma Thuột

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Đắk Lắk – Buôn Ma Thuột

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Đắk Lắk – Buôn Ma Thuột

Làm thẻ tạm trú ở Đắk Lắk – Buôn Ma Thuột

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Đắk Lắk – Buôn Ma Thuột

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Paiku – Gia Lai

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Paiku – Gia Lai

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Paiku – Gia Lai

Làm thẻ tạm trú ở Paiku – Gia Lai

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Paiku – Gia Lai

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Kon Tum

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Kon Tum

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Kon Tum

Làm thẻ tạm trú ở Kon Tum

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Kon Tum

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Miền Trung

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Miền Trung

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Miền Trung

Làm thẻ tạm trú ở Miền Trung

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Miền Trung

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Phan Thiết - Bình Thuận

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Phan Thiết - Bình Thuận

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Phan Thiết - Bình Thuận

Làm thẻ tạm trú ở Phan Thiết - Bình Thuận

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Phan Thiết - Bình Thuận

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Phan Rang – Ninh Thuận

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Phan Rang – Ninh Thuận

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Phan Rang – Ninh Thuận

Làm thẻ tạm trú ở Phan Rang – Ninh Thuận

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Phan Rang – Ninh Thuận

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Khánh Hòa – Nha Trang

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Khánh Hòa – Nha Trang

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Khánh Hòa – Nha Trang

Làm thẻ tạm trú ở Khánh Hòa – Phan Thiết – Mũi Né – Bình Thuận

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Khánh Hòa – Nha Trang

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Tuy Hòa – Phú Yên

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Tuy Hòa – Phú Yên

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Tuy Hòa – Phú Yên

Làm thẻ tạm trú ở Tuy Hòa – Phú Yên

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Tuy Hòa – Phú Yên

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Quy Nhơn – Bình Định

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Quy Nhơn – Bình Định

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Quy Nhơn – Bình Định

Làm thẻ tạm trú ở Quy Nhơn – Bình Định

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Quy Nhơn – Bình Định

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Quảng Ngãi

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Quảng Ngãi

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Quảng Ngãi

Làm thẻ tạm trú ở Quảng Ngãi

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Quảng Ngãi

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Quảng Nam

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Quảng Nam

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Quảng Nam

Làm thẻ tạm trú ở Quảng Nam

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Quảng Nam

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Đà Nẵng

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Đà Nẵng

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Đà Nẵng

Làm thẻ tạm trú ở Đà Nẵng

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Đà Nẵng

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Quảng Bình

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Quảng Bình

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Quảng Bình

Làm thẻ tạm trú ở Quảng Bình

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Quảng Bình

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Quảng Trị

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Quảng Trị

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Quảng Trị

Làm thẻ tạm trú ở Quảng Trị

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Quảng Trị

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Huế

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Huế

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Huế

Làm thẻ tạm trú ở Huế

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Huế

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Vinh (Nghệ An)

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Vinh (Nghệ An)

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Vinh (Nghệ An)

Làm thẻ tạm trú ở Vinh (Nghệ An)

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Vinh (Nghệ An)

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Hà Tĩnh

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Hà Tĩnh

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hà Tĩnh

Làm thẻ tạm trú ở Hà Tĩnh

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Hà Tĩnh

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Thanh Hóa

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Thanh Hóa

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Thanh Hóa

Làm thẻ tạm trú ở Thanh Hóa

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Thanh Hóa

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Nam Định

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Nam Định

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Nam Định

Làm thẻ tạm trú ở Nam Định

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Nam Định

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Thái Bình

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Thái Bình

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Thái Bình

Làm thẻ tạm trú ở Thái Bình

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Thái Bình

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Miền Bắc

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Miền Bắc

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Miền Bắc

Làm thẻ tạm trú ở Miền Bắc

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Miền Bắc

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Phú Thọ

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Phú Thọ

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Phú Thọ

Làm thẻ tạm trú ở Phú Thọ

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Phú Thọ

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Hải Dương

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Hải Dương

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hải Dương

Làm thẻ tạm trú ở Hải Dương

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Hải Dương

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Hưng Yên

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Hưng Yên

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hưng Yên

Làm thẻ tạm trú ở Hưng Yên

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Hưng Yên

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Vĩnh Phúc

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Vĩnh Phúc

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Làm thẻ tạm trú ở Vĩnh Phúc

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Vĩnh Phúc

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Ninh Bình

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Ninh Bình

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Ninh Bình

Làm thẻ tạm trú ở Ninh Bình

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Ninh Bình

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Bắc Ninh

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Bắc Ninh

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Ninh

Làm thẻ tạm trú ở Bắc Ninh

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Bắc Ninh

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Bắc Giang

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Bắc Giang

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Làm thẻ tạm trú ở Bắc Giang

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Bắc Giang

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Lạng Sơn

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Lạng Sơn

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Lạng Sơn

Làm thẻ tạm trú ở Lạng Sơn

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Lạng Sơn

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Lào Cai

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Lào Cai

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Lào Cai

Làm thẻ tạm trú ở Lào Cai

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Lào Cai

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Yên Bái

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Yên Bái

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Yên Bái

Làm thẻ tạm trú ở Yên Bái

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Yên Bái

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Hòa Bình

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Hòa Bình

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hòa Bình

Làm thẻ tạm trú ở Hòa Bình

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Hòa Bình

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Bắc Cạn

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Bắc Cạn

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Cạn

Làm thẻ tạm trú ở Bắc Cạn

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Bắc Cạn

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Tuyên Quang

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Tuyên Quang

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Tuyên Quang

Làm thẻ tạm trú ở Tuyên Quang

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Tuyên Quang

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Lai Châu

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Lai Châu

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Lai Châu

Làm thẻ tạm trú ở Lai Châu

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Lai Châu

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Điện Biên

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Điện Biên

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Điện Biên

Làm thẻ tạm trú ở Điện Biên

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Điện Biên

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Sơn La

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Sơn La

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Sơn La

Làm thẻ tạm trú ở Sơn La

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Sơn La

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Thái Nguyên

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Thái Nguyên

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Thái Nguyên

Làm thẻ tạm trú ở Thái Nguyên

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Thái Nguyên

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Hải Phòng

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Hải Phòng

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hải Phòng

Làm thẻ tạm trú ở Hải Phòng

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Hải Phòng

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Quảng Ninh

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Quảng Ninh

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

Làm thẻ tạm trú ở Quảng Ninh

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Quảng Ninh

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Hà Nội

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Hà Nội

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hà Nội

Làm thẻ tạm trú ở Hà Nội

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Hà Nội

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Sài Gòn

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Sài Gòn

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Sài Gòn

Làm thẻ tạm trú ở Sài Gòn

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Sài Gòn

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận Dịch vụ làm thẻ tạm trú

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận Dịch vụ làm thẻ tạm trú

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận Dịch vụ làm thẻ tạm trú

Làm thẻ tạm trú ở quận Dịch vụ làm thẻ tạm trú

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận Dịch vụ làm thẻ tạm trú

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận 2

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận 2

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận 2

Làm thẻ tạm trú ở quận 2

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận 2

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận 3

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận 3

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận 3

Làm thẻ tạm trú ở quận 3

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận 3

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận 4

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận 4

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận 4

Làm thẻ tạm trú ở quận 4

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận 4

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận 5

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận 5

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận 5

Làm thẻ tạm trú ở quận 5

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận 5

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận 6

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận 6

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận 6

Làm thẻ tạm trú ở quận 6

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận 6

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận 7

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận 7

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận 7

Làm thẻ tạm trú ở quận 7

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận 7

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận 8

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận 8

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận 8

Làm thẻ tạm trú ở quận 8

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận 8

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận 9

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận 9

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận 9

Làm thẻ tạm trú ở quận 9

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận 9

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận 10

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận 10

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận 10

Làm thẻ tạm trú ở quận 10

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận 10

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận 11

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận 11

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận 11

Làm thẻ tạm trú ở quận ở quận 11

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận 11

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận 12

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận 12

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận 12

Làm thẻ tạm trú ở quận 12

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận 12

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận Gò Vấp

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận Gò Vấp

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận Gò Vấp

Làm thẻ tạm trú ở quận Gò Vấp

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận Gò Vấp

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận Bình Thạnh

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận Bình Thạnh

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận Bình Thạnh

Làm thẻ tạm trú ở quận Bình Thạnh

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận Bình Thạnh

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận Thủ Đức

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận Thủ Đức

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận Thủ Đức

Làm thẻ tạm trú ở quận Thủ Đức

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận Thủ Đức

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận Phú Nhuận

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận Phú Nhuận

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận Phú Nhuận

Làm thẻ tạm trú ở quận Phú Nhuận

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận Phú Nhuận

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận Tân Bình

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận Tân Bình

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận Tân Bình

Làm thẻ tạm trú ở quận Tân Bình

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận Tân Bình

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận Bình Tân

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận Bình Tân

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận Bình Tân

Làm thẻ tạm trú ở quận Bình Tân

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận Bình Tân

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở quận Tân Phú

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở quận Tân Phú

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại quận Tân Phú

Làm thẻ tạm trú ở quận Tân Phú

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại quận Tân Phú

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Huyện Nhà Bè

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Huyện Nhà Bè

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Huyện Nhà Bè

Làm thẻ tạm trú ở Huyện Nhà Bè

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Huyện Nhà Bè

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Bình Chánh

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Bình Chánh

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Bình Chánh

Làm thẻ tạm trú ở Bình Chánh

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Bình Chánh

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Củ Chi

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Củ Chi

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Củ Chi

Làm thẻ tạm trú ở Củ Chi

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Củ Chi

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Hóc Môn

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Hóc Môn

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hóc Môn

Làm thẻ tạm trú ở Hóc Môn

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Hóc Môn

Công ty làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Cần Giờ

Dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Cần Giờ

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cần Giờ

Làm thẻ tạm trú ở Cần Giờ

Địa chỉ cấp thẻ tạm trú tại Cần Giờ

0979655373